Varmförzinkning

Lång hållbarhet, mycket lågt underhållsbehov och en optimal driftsekonomisk lösning.

Kontakta oss

Scroll icon-arrow-long-down icon-arrow-long-down
list-menuCreated with Sketch.
Kvalitet

Varmförzinkning ger det bästa korrosionsskyddet – och har mycket lågt underhållsbehov.

Varmförzinkning ger det bästa korrosionsskyddet – och har mycket lågt underhållsbehov.

Korrosionsskydd handlar om förtroende för det är bara tiden som kan utvisa om arbetet har gjorts ordentligt. Vi på DOT står för vårt arbete – varje gång vi ytbehandlar Varmförzinkning används bland annat på lantbruksmaskiner, stallinredning, beslag, vindkraftverk, fordonsindustrin, kärnkraftsindustrin, byggstål, fasader, balkonger, trappor m.m.

Det finns inget bättre korrosionsskydd för järn och stål än varmförzinkning. Stål är en av byggstenarna i moderna byggkonstruktioner där höga krav på kvalitet och livslängd är avgörande.

Varmförzinkning är en process då godset som ska förzinkas rengörs från fett, olja, glödskal, rost och andra föroreningar. Varmgalvanisering, eller varmförzinkning, innebär att godset sänks ner i en av Nordeuropas största grytor med flytande zink som har en temperatur på 450 ºC och då uppstår en stark, kemisk bindning mellan stål och zink. Det ger en stark metallisk bindning som säkerställer skyddets hållbarhet och skapar ett katodiskt skydd på områden som inte täcks av zink, till skillnad från målning som lägger sig på stålets yta. Galvaniseringen skapar en slitstark och motståndskraftig yta som har otroligt lång livslängd och är i stort sett underhållsfri.

Den tåliga galvaniseringen klarar både transport och hantering eftersom zink är ett robust material. Efter att godset har varmförzinkats utförs noggranna kvalitetskontroller som garanterar kunden optimalt resultat och lång livslängd. DOTs varmförzinkning och zinkskiktstjocklek uppfyller kvalitetskraven i SS/EN ISO 1461.

Kapacitet

Flexibel ytbehandling av både stora och små delar – med samma enhetliga, motståndskraftiga kvalitet.

Flexibel ytbehandling av både stora och små delar – med samma enhetliga, motståndskraftiga kvalitet.

DOT kan leverera allt från små beslag till kolossala stålkonstruktioner på upp till 15 ton eller över 22 meters längd.

Vår stora lyftkapacitet över en av de största zinkgrytorna i Nordeuropa innebär att DOTs produktionsanläggning klarar alla godstyper och har kapacitet som tillgodoser alla kundbehov. Även om godset är större än grytkapaciteten kan DOT leverera genom att utnyttja olika tekniker vid hanteringen. 

För att vi ska kunna säkerställa kvaliteten på vår varmförzinkning är det viktigt att konstruktionen är robust och tålig. DOT köper in zink löpande, vilket påverkar konstruktionens slutpris. Se det aktuella zinkpriset på www.boliden.se.

Vårt besök på fabriken i Vildbjerg var mycket bra och gav oss en inblick i processen och utmaningarna i samband med varmförzinkning.

Jakob Møller,
Förman, Gøma ApS

Naturligt och miljövänligt

Zink är ett grundämne som förekommer naturligt i jordens kretslopp. Zink smälter vid lägre temperaturer än andra metaller. Därför krävs det mindre energi vid varmförzinkning som även har ett antal andra fördelar:

  • Extremt lång livslängd
  • Billig
  • Mycket lågt underhåll
  • Snygg finish

Zinkprisets utveckling

Zink är en viktig del av varmförzinkningsprocessen då zinken binder sig till stålet och bildar ett skyddande skikt. Varje månad räknar DOT ut genomsnittlig zinknotering som används vid beräkning av zinkjusteringen.

Zinkjusteringen anpassas den 1:a i varje månad. Detta pris är ett så kallad referenspris, baserat på LME-priset på zink med tillägg av en premie som varmförzinkeran betalar till zinkproducenten, som täcker kostnaderna för lagring och transport etc. Som minimum med 21,99 kr. pr. kg. Eftersom LME-priset anges i dollar, nuvarande dollarpriser påverkar också priset i svenska kronor.

Få information om zinkpriset
My DOT Enkel självbetjäning

Vi har samlat allt du behöver digitalt, så att du får tid över till allt det som är viktigare.

Gå till My DOT