Blästring och
slungrensning

Stålets mottaglighet för ytbehandling beror i hög grad på minutiös och noggrann rensning och ytans råhet.

Kontakta oss

Scroll icon-arrow-long-down icon-arrow-long-down
list-menuCreated with Sketch.
Kvalitet

Förlängning av stålets livslängd är direkt förknippad med borttagning av föroreningar som inte kan ses med blotta ögat. Dessutom säkerställs både zinkskiktstjockleken och korrosivitetsklassen.

Förlängning av stålets livslängd är direkt förknippad med borttagning av föroreningar som inte kan ses med blotta ögat. Dessutom säkerställs både zinkskiktstjockleken och korrosivitetsklassen.

Förr blästrade man bara med sand. I dag är tekniken mer avancerad – och det används inte bara sand.

Gritblästring är en viktig rengöringsmetod för att man ska uppnå såväl optimal vidhäftning vid den följande ytbehandlingen som korrekt korrosivitetsklass.

Eftersom DOT är en allroundleverantör av ytbehandling är blästring och slungrensning en central del av DOTs förbehandlingsprocess. Mekanisk rengöring av stål är avgörande för ytbehandlingar eftersom en noggrant rengjord yta binder bättre vid varmförzinkning, målning och andra korrosionsskyddande ytbehandlingar. Ett noggrant förarbete lönar sig alltid på sikt.

DOT erbjuder flera typer av rengöring av metall, slungrensning och ytbehandling av järn och stål. Slungrensning innebär att små metallkulor slungas runt inne i en slungrensmaskin som godset passerar genom för att rengöras. Blästring kan vara en fördel pga. godsets storlek, om man vill ha finare råhet eller behöver mobil blästring av svåråtkomliga ställen. Slutligen kan godset gritblästras, vilket ger just den råhet som behövs vid metallisering. Därefter kontrolleras ytan visuellt för att säkerställa kvaliteten. Slutligen kontrolleras ren- och råhetsgraden med en likare.

En perfekt rengjord yta är ett måste eftersom den färdiga ytbeläggningens livslängd avgörs av ett väl utfört förarbete. I egenskap av fullservicepartner är DOT ansvarig under hela ytbehandlingsprocessen, vilket säkerställer genomgående kvalitet i varenda fas och en optimal slutprodukt.

Kapacitet

DOTs specialitet är professionellt utförd slungrensning och blästring av gods i alla storlekar med hela processen i åtanke.

DOTs specialitet är professionellt utförd slungrensning och blästring av gods i alla storlekar med hela processen i åtanke.

Ytbehandling ska ses i ett helhetsperspektiv för att det ska ge mening ur såväl en ekonomisk som tidsmässig synvinkel. En komplett process gör produktionen snabbare, säkerställer leveransens kvalitet och ser till att deadline hålls.

DOT har i åratal effektiviserat och förbättrat vår produktionslinje för de uppdrag kunderna efterfrågar. Det betyder att vi i dag förfogar över den högsta produktionskapaciteten och leveranssäkerheten i branschen. Som kund kan du känna dig lugn eftersom DOT är din garanti för ett väl utfört professionellt hantverk – utan förseningar mellan leverantörer och punktligt levererat.

DOT kan slungrensa gods med följande mått 1500 mm x 1000 mm (maxlängden är 15 m).

DOT kan blästra gods som är

  • 17000 mm långt
  • 5000 mm brett
  • 5000 mm högt.
Fint som diamant

Jämna, helt felfria ytor är en konst i sig som kräver ett proffs. Det är den första viktiga fasen i godsets resa mot färdigt resultat.

DOT erbjuder rengöring av alla tänkbara ytor inom branschen, bland annat blästring med garnet eller stålgrit och slungrensning med stålkulor. Beroende på kundens behov och specificerade krav rengörs föremålen till önskad renhetsgrad och råhet, vilket är optimalt för nästa fas i ytbehandlingen, exempelvis metallisering eller varmförzinkning. Materialen kontrolleras noggrant innan nästa behandling påbörjas för ett optimalt resultat.

DOT rengör efter alla kundspecifikationer. Typiskt från renhetsgrad SA1 till SA3.