Metallisering

Oöverträffat korrosionsskydd av stål i form av metallisering ger större flexibilitet i ytbehandlingen.

Kontakta oss

Scroll icon-arrow-long-down icon-arrow-long-down
list-menuCreated with Sketch.
Kvalitet

Metallisering är det bästa alternativet till varmförzinkning när stålkonstruktionens hållfasthet och livslängd är avgörande.

Metallisering är det bästa alternativet till varmförzinkning när stålkonstruktionens hållfasthet och livslängd är avgörande.

Metallisering lämpar sig för de stålkonstruktioner som av olika skäl inte kan varmförzinkas. Det kan bero på stålkonstruktionens storlek eller utformning, stålets värmetålighet eller själva ståltypen. Det kan räcka med enbart metallisering som ytbehandling, men ofta utförs den före målning med flera skikt. Före metalliseringsprocessen rengörs konstruktionerna med blästring. Då säkerställs önskad ytfinish som ökar metalliseringens vidhäftning, styrka och totala livslängd.

Zinken appliceras i höga temperaturer med ljusbåge som tillämpar samma principer som sprutmålning. Metalliseringen appliceras manuellt med zinkpistol, vilket gör att man kan få önskad zinkskiktstjocklek med stor precision. Appliceringen är flexiblare än vid varmförzinkning, vilket betyder att det är lättare att noga täcka svåråtkomliga ställen som lagersäten eller gänghål.

Därefter kontrolleras kvaliteten visuellt och skikttjockleken mäts med skikttjockleksmätare för att säkerställa optimal kvalitet och enhetligt utseende. Skikttjockleken mäts i my (µ).

Kapacitet

Professionellt utförd metallisering av utsatt gods och specialgods i alla storlekar och former.

Professionellt utförd metallisering av utsatt gods och specialgods i alla storlekar och former.

DOT uppfyller varje dag de höga kraven på korrosionsskydd av det gods som levereras direkt efter metallisering eller som även målas före leverans. Mycket av godset målas efter metallisering som förutom att vara en praktisk, snygg och funktionell behandling även förbättrar korrosionsskyddet. Målningen väljs utifrån godsets användningsområde och kundens önskemål om färgkoder och korrosivitetsklasser.

Genom att låta DOT sköta hela uppdraget med metallisering och målning kan kunden vara säker på att ha samma leverantör under hela ytbehandlingen. DOT har hela ansvaret för både metalliseringen och målningen, vilket skapar de bästa förutsättningarna för slutresultatet.

DOT - En leverantör att lita på

Staffan Johansson,
Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB

Flexibla och starka ytor

Zink är ett slitstarkt material som är i konstant rörelse.

Zink är ett slitstarkt material som är i konstant rörelse.

Det innebär att zinkskiktet bildar en slagtålig och flexibel yta, vilket är mycket praktiskt på särskilt utsatt gods. Det händer att repor på zinkytor ”läks” efter en tid, just därför att zink är ett levande naturmaterial. Med metallisering går det att med stor precision få exakt zinkskiktstjocklek.

  • Kundspecifika skikttjocklekar med jämna ytor
  • Spänningsyta för friktionsskarvar
  • Produktion direkt efter metallisering
  • Katodiskt skydd/kvalitetssäkring