Pulverlackering

Slagtålig och robust ytbehandling på rena och varmförzinkade stålytor som ska hålla sig vackra i generationer.

Kontakta oss

Scroll icon-arrow-long-down icon-arrow-long-down
list-menuCreated with Sketch.
Kvalitet

Klimatpåverkan och korrosionsrisk kräver en garanti för att ytbeläggningen utförs professionellt enligt stränga kvalitetskrav.

Klimatpåverkan och korrosionsrisk kräver en garanti för att ytbeläggningen utförs professionellt enligt stränga kvalitetskrav.

Du stöter på pulverlackerade ytor överallt i din vardag – balkongräcket, grinden, brevlådan nere vid vägen eller cykelstället. Pulverlackering är en otroligt allsidig ytbehandling som innebär att ytor lackeras med ett pulver utan tillsatsmedel. DOTs pulverlackering skonar miljön genom att en stor del av pulvret kan återanvändas och därmed inte försvinner som spill.

Det finns ingen ytbehandling som blir bättre än godsets förbehandling. Därför lämnas inget åt slumpen under pulverlackeringens förberedelsefas. Först rengörs och avfettas godset under DOTs förbehandling som förbereder ytan för grundmålning eller topplack. Förbehandlingen beror givetvis på typ av material.

Sedan är stål- eller aluminiumytan redo för eventuell blästring och avslutande finish med pulverlackering. Efter avslutad ytbehandling kontrolleras godset visuellt för att säkerställa att den färdiga produkten uppfyller DOTs stränga kvalitetskriterier för skikttjocklek, stickprovskontroll och finish.

Det går också att pulverlackera direkt efter varmförzinkning med duplex.

Läs mer om duplex
Kapacitet

Under de senaste 30 åren har pulverlackering fått allt fler användningsområden inom industrin.

Under de senaste 30 åren har pulverlackering fått allt fler användningsområden inom industrin.

Numera pulverlackerar man gods för användning inom exempelvis livsmedelsindustrin och i miljöer där det finns stor klotterrisk eller krävs stor slag- och reptålighet.

Precis som vid alla andra ytbehandlingar är man säkrast på att få bäst kvalitet om det är en och samma leverantör under hela processen. Det förbereder godset för ett långt liv i alla tänkbara miljöer och klimat. DOT förfogar över ett stort antal pulvertyper som lämpar sig för vitt skilda användningsområden.

Under årens lopp har pulvertyperna utvecklats och det har tillkommit nya som exempelvis metallic- och strukturpulver, antiklotterpulver och pulver som används inom livsmedelsindustrin. Gemensamt för alla pulvertyperna är att de är ekonomiskt fördelaktiga och har lång livslängd.

DOT använder sig av ett automatiserat produktionsflöde som ger enhetlig produktionskvalitet och stor leveranskapacitet för pulverlackering. Precis som vid alla ytbehandlingar kan DOT fungera som fullservicepartner med det fulla ansvaret för hämtning, ytbehandling och leverans. Det säkerställer såväl kvaliteten på kundens produkt under hela processen som branschens bästa leveranssäkerhet.

 

DOT kan pulverlackera gods med följande storlekar:

Längd upp till 8 meter, ett tvärsnitt på 1,8 x 1,25 meter och vikt upp till 500 kilo. En förutsättning för optimal behandling är att godset kan hängas upp i antingen ett hål eller ett urtag eller kan läggas på upphängningsanordningen.

Exakt den färg du vill ha

DOT erbjuder alla RAL- och NCS-färger för pulverlackering och vi kan dessutom bryta färgen efter särskilda önskemål.

Färger ger liv och fulländar slutresultatet och den färdiga produktens utseende. Vid pulverlackering av godset kan DOT få fram exakt den nyans kunden önskar. Kombinationen av yrkesskickliga pulvermålare, olika pulvertyper och en omfattande färgpalett ger våra kunder fria händer när det gäller designen och skapar de bästa villkoren för slutresultatet och en betydligt större säkerhet för kvaliteten. 

  • RAL-färger i glans 80
  • NCS-färger i glans 30
  • Kundspecifika pulvertyper för alla användningsområden
  • Kvalitetssäkring