list-menuCreated with Sketch.

Miljö och energitillägg

Kostnaden för energi (gas och el) har ökat markant, under en längre tid. Med bakgrund till detta kommer vi, att ta ut rörligt tillägg som kommer att regleras var månad. Tillägget baseras på de tre föregående månaders nettoprisindex för el och våra realiserade kostnader för gas.

Nettoprisindex för el