list-menuCreated with Sketch.
Kvalitet

Vår arbetsfilosofi

Vår arbetsfilosofi

Som kund behöver du alltid ställa särskilda krav. Turligt nog är det vardagsmat på DOT. Varje dag utnyttjar vi vår erfarenhet, kunskap och kapacitet för att uppnå bästa möjliga resultat. DOT fungerar som fullservicepartner som levererar och tillgodoser kundernas önskemål i hela landet inom 48 timmar. Därför är kvalitet ett centralt nyckelord för DOT.

För DOT är kvalitet en arbetsfilosofi och just därför är vi certifierade enligt SS/EN ISO 9001. DOT tar fullt ansvar för kvaliteten utifrån vetskapen att all produktion och logistik inte kunde vara i bättre händer än våra erfarna medarbetares. Fullserviceleveranser kräver stort förtroende för DOTs totala värdekedja. Erfarenheten, kunskapen och kapaciteten är avgörande. Det är just det som gör att DOT kan leverera den efterfrågade kvaliteten till alla branscher.

Vid varmförzinkning spelar stålkvaliteten, godstjockleken och ytans beskaffenhet en stor roll för slutresultatet.

  • Kisel- och fosforhalten är avgörande för zinkskiktets tjocklek.
  • Ju kraftigare gods, desto tjockare skikt.
  • Ju högre råhet (bland annat efter sandblästring), desto tjockare skikt.

DOT har specialiserat sig på att uppfylla de många olika kvalitetskraven, däribland riktlinjer för varmförzinkning i SS/EN SS/EN ISO 1461, målade ytor i SS/EN ISO 12944 och inte minst den tyska riktlinjen DASt 022.

Vi ger kunderna möjlighet att samarbeta i de fall det är meningsfullt för dem och tar på oss ansvaret för de processer, utmaningar eller teknikaliteter som kunden kan spara tid på. DOT är kundens garanti från hämtning till leverans – och vi går alltid i god för slutresultatet.

Läs mer om våra certificat
Miljö

Energioptimering

Energioptimering

En ytbehandling av din produkt förbättrar inte bara kvaliteten utan är dessutom en hållbarare lösning. Produktens livslängd blir avsevärt längre, vilket är förståndigt utnyttjande av resurser på lång sikt. En ytbehandling kan leda till att hållbarheten förlängs med flera decennier, vilket ger ett mindre miljöavtryck totalt sett. Det gör att våra ytbehandlingar är ett hållbart val om du vill ha en långsiktig och varaktig lösning.

Vi på DOT har i åratal jobbat aktivt med fokus på energibesparingar och optimering av återanvändning av restprodukter. Det är viktigt för oss att vi påverkar miljön så lite som möjligt och därför jobbar vi ständigt på att optimera våra processer så att vi utnyttjar resurserna maximalt. Vi dokumenterar våra olika processer regelbundet.

I produktionen använder vi naturgas för att värma upp våra zinkgrytor, vilket ger betydligt mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra mer förorenande energikällor.

DOT är miljöcertifierat enligt SS/EN ISO 14001.

My DOT Enkel självbetjäning

My DOT är en självbetjäningstjänst för alla våra fullt upptagna kunder. Vi har samlat allt du behöver digitalt, så att du får tid över till allt det som är viktigare.

Gå till My DOT