list-menuCreated with Sketch.
Kisel

Kisel är ett mörkgrått, kraftigt glänsande och hårt grundämne med atomnummer 14. Kiseldioxid och silikat används ofta vid tillverkning av glas, cement och keramik. Kisel finns i all modern elektronik.

Kisel är ett mörkgrått, kraftigt glänsande och hårt grundämne med atomnummer 14. Kiseldioxid och silikat används ofta vid tillverkning av glas, cement och keramik. Kisel finns i all modern elektronik.

Kiselhalten i det använda stålet är mycket viktig och har avgörande betydelse för leveransen eftersom den påverkar zinkskiktets tjocklek. Det innebär att beläggningens tjocklek ökar och kunden bör känna till stålets kiselhalt för att kunna få sina krav uppfyllda.

Om kunden vill ha en beläggning som uppfyller kraven i SS/EN ISO 1461 kan otätat eller aluminiumtätat stål användas i vissa fall.

Kiseltätat stål med en kiselhalt på 0,15–0,25 % lämpar sig också för varmförzinkning, men ger zinkskikt som är tjockare än som föreskrivs i SS/EN ISO 1461. Konstruktionerna måste ofta vara längre tid i våra zinkgrytor, vilket leder till att behandlingen kan bli dyrare.

Om du vill ha tjockare zinkskikt än standarden föreskriver ska du välja en ståltyp med högre kiselhalt. Om det saknas uppgift om önskad skikttjocklek strävar DOT efter att leverera enligt standarden.

I tabellen i länken nedan ges exempel på sambandet mellan skikttjocklek, godstjocklek och kiselhalt:

Se sammenhanget
YTA

Om du vill ha en blank yta bör stålet vara otätat eller aluminiumtätat.

Om du vill ha en blank yta bör stålet vara otätat eller aluminiumtätat.

Om den varmförzinkade ytans utseende är avgörande, bland annat på arkitektoniska konstruktioner, bör följande krav gälla vid materialvalet om det handlar om kallvalsat stål:

Si + 2,5 P < 0,04 viktprocent

När det gäller varmvalsat stål är det kiselhalten som är avgörande, medan fosforhalten har mindre betydelse. Följande krav gäller vid materialvalet:

Si < 0,02 och Si + 2,5 P < 0,09 viktprocent

Automatstål lämpar sig normalt inte för varmförzinkning. Vid svavelhalter över 0,18 viktprocent fräts stålet kraftigt vid syrabetningen och järn-zinkreaktionen blir så kraftig att stålet förstörs.

My DOT Gör allt lite lättare

Mitt DOT är en självbetjäningstjänst för våra kunder. Vi har samlat allt du behöver digitalt, så att du får tid över till allt det som är viktigare.

Gå till My DOT