list-menuCreated with Sketch.
Stålval

Vilket stål man väljer är absolut inte oviktigt. Det påverkar slutresultatet.

Vilket stål man väljer är absolut inte oviktigt. Det påverkar slutresultatet.

Stålets kiselhalt påverkar inte bara zinkskiktets tjocklek utan i slutänden även leveransens kvalitet. DOT är väl medvetna om detta – och just därför bör kunden känna till kiselhalten för att krav och önskemål om skikttjockleken efter galvanisering ska kunna uppfyllas på bästa sätt.

Läs mer om kiselhalt
Konstruktion

De små detaljerna i konstruktionen är viktiga.

De små detaljerna i konstruktionen är viktiga.

Därför vill vi gärna vara din medspelare. Vanliga små detaljer vid varmförzinkning:

  • Det måste finnas hål för avluftning och avrinning av zink.
  • Det måste finnas avlastningshål i alla förstärkningsplåtar.
  • Det måste finnas hål i påsvetsade plåtar.
  • Det måste finnas lyftöglor i tungt gods.
  • Vassa kanter måste avrundas.

Läs mer om hål, avrinning och konstruktionsutformning.

När det gäller målning och metallisering är vanliga små detaljer:

  • Det måste eventuellt finnas lyftöglor i tungt gods.
  • Vassa kanter måste avrundas.
Kontakta oss
Förberedelse

DOT erbjuder råd och vägledning redan på projektstadiet.

DOT erbjuder råd och vägledning redan på projektstadiet.

På stålytan kan det finnas många olika föroreningar eller beläggningar som målarfärg, lack, olja, fett, svetsslagg eller svetsstänk som inte kan avlägsnas med vanlig rengöring.

DOT står gärna till förfogande redan på projekteringsstadiet med vägledning eftersom estetiken är viktig och godset bör vara jämnt och utan synliga fel – framför allt då det ställs särskilda krav på utseende, släthet eller materialets funktion efter varmförzinkningen.

Det förutsätts att beläggningar och föroreningar har avlägsnats innan godset lämnas in, om inte annat överenskommits i förväg med DOT om rengöring.

Vid inlämning av gods med gamla zinkbeläggningar bör det ingås förhandsavtal eftersom borttagning av zink är förknippad med extrakostnader. Det gäller även stålgods med djupgående rost (gravrost), målarfärg, lack etc. som måste avlägsnas med sandblästring eller annan mekanisk rengöring.

Kontakta oss
För att säkerställa en hög kvalitet av slutprodukten, är hålens placering på konstruktionen samt hålens storlek extremt viktiga parametrar.

Jesper Harders,
Platschef, DOT AB

Reparation

Det är viktigt att korrosionsskyddet är intakt. Därför kan reparation vara nödvändig.

Det är viktigt att korrosionsskyddet är intakt. Därför kan reparation vara nödvändig.

Varmförzinkning och användning av varmförzinkat stål innebär att man kan behöva reparera skador i beläggningarna.

Det kan bli nödvändigt i samband med svetsning, annan efterbehandling eller vid flagningar som uppstått vid felaktig transport och hantering.

DOT erbjuder reparation med en av nedanstående tre metoder:

  • Sprutförzinkning
  • Målning med zinkrik färg
  • Bättring med lågsmältande lödzink

Vilken metod som väljs beror bland annat på korrosionsmiljön och den påverkan de varmförzinkade konstruktionerna kommer att utsättas för.

Målet är givetvis att korrosionsskyddet inte försämras jämfört med den ursprungliga varmförzinkningen och att det åtminstone uppfyller kraven i standarden SS/EN SS/EN ISO 1461.

My DOT Enkel självbetjäning

My DOT är en självbetjäningstjänst för våra kunder. Vi har samlat allt du behöver digitalt, så att du får tid över till allt det som är viktigare.

Gå till My DOT