list-menuCreated with Sketch.

The Silo

The Silo är ett nytt och markant landmärke för Nordhavn och Köpenhamns gamla industrikvarter.

Utmaningen

Den kända spannmålssilon är den största industribyggnaden i Köpenhamns Nordhavn som med sin smala form tornar sig upp över industrilandskapet – precis där Öresund möter Köpenhamns hamn. Byggnadens ursprungliga ändamål har format både insidan och utsidan. Den smäckra konstruktionen och grova betongytan ger byggnaden både karaktär och arkitektoniska utmaningar. För hur skapar man harmoni mellan material och människor i en historisk industribyggnad?

Lösningen

Silons höjd och spektakulära utsiktsmöjligheter har gett upphov till ett koncept med olika arkitektoniska grepp som har skapat 40 mycket speciella lägenheter. Det har öppnats upp för storslagna panoramavyer över Öresund och Köpenhamn åt tre olika håll. De varierande takhöjderna på silons olika våningar skapar unika inredningsmöjligheter.

Pricken över i är de mycket speciella balkongerna som monteras i moduler på silons originalfasad i betong. De storslagna utsiktsmöjligheterna tillsammans med en opolerad look förenar exponerad betong och varmförzinkade modulytor i ett karaktäristiskt och framträdande byggnadsverk.

Resultatet

I slående kontrast till den ursprungliga silon förenar The Silo gamla och nya material i en strålande och levande fasad av glas, stål och betong. Det avslutande glaspartiet högst upp på silon är kronan på verket. I dagsljus återspeglar fasaden omgivningarna, himlen, vattnet, horisonten och stadens silhuett. Efter mörkrets inbrott medverkar ljuset både inifrån och utifrån till att skapa ett mycket speciellt blickfång.

The Silo står som en förvandlad symbol som på ett mycket spektakulärt sätt förenar bostäder, takrestaurangen 360° Nordhavn och lokaler för utställningar, evenemang, kaféer och butiker på bottenplan.

DOT levererade
  • Provning av fasadplåt
  • Provning av ståltyp/stålval
  • Provning av skikttjocklek (uppfyller höga krav på skikttjocklek)
  • Konstruktionsanvisningar
Kontakta oss