list-menuCreated with Sketch.

Stora Bältbron

Stora Bältförbindelsen (även känd som Stora Bältbron och the Big Belt Bridge) är ett prestigeprojekt som öppnades för trafik i juni 1998. DOTs uppdrag var att leverera varmförzinkade vägräcken direkt till brobygget, vilket säkerställde hållbara konstruktioner och en välfungerande byggprocess.

 

Utmaning

Själva Stora Bältförbindelsen är 17 km lång och består av tre separata broar, en tunnel och en vägsträcka på Sprogø. Det fria spannet mellan de två pylonerna är hela 1 624 m långt, vilket gör bron till världens tredje längsta hängbro. Pylonerna som bär hängbrons kablar är 254 m höga, vilket gör dem till några av de högsta byggnadsverken i Danmark.

Utmaningen var att leverera varmförzinkade väg- och skyddsräcken med en skikttjocklek på 150 µ som skyddar mot korrosion i mer än 25 år. Räckena måste dessutom kunna stå emot stora mängder regn som ofta innehåller salt från havet. Stora Bältbrons vägräcken är hårt utsatta för väder och vind. Vägräcken vid havet rostar vanligtvis mycket snabbare än vägräcken inne i landet. Därför måste stålet ytbehandlas med korrekt zinkskiktstjocklek och doppteknik.

Lösning

DOTs mångåriga erfarenhet och stora expertis låg till grund för att DOT anlitades för det krävande specialuppdraget i prestigeprojektet Stora Bältbron. DOT erbjöd professionell rådgivning för val av stål och doppteknik och leverans av varmförzinkade vägräcken direkt på bron, vilket gjorde att monteringsarbetet kunde löpa på utan avbrott.

Vägräckens livslängd beror dels på materialets utformning, dels på godstjockleken, vilket innebar att det krävdes en professionell samarbetspartner med rätt branschexpertis som kunde göra rätt val. Det var DOTs erfarenhet av lösningar för fartygs- och offshoreindustrin som var avgörande i samarbetet med att skapa en av världens största broar.

Resultat

Samarbetet mellan Stora Bältprojektet och DOT var mycket effektivt och kombinationen av hög produktionskapacitet och en smidig logistiklösning var utslagsgivande. Till Stora Bältförbindelsen levererades 2 x 2 x 17 km = 68 km korrosionsskyddade vägräcken i korrosivitetsklass C5. C5 har en beräknad livslängd på mer än 25 år i tuffa miljöer med korrosiv påverkan.

DOTs leverans av vägräckena pågick under två år och de levererades direkt på plats på bron för snabb montering. DOT är stolta över att ha deltagit aktivt i skapandet av ett av världens största broprojekt på senare tid.

DOT levererade
  • Varmförzinkning av värn
  • Leverans på bron
Kontakta oss