list-menuCreated with Sketch.

Roskilde förbränningsanläggning

Förbränningsanläggningen i Roskilde är ett högteknologiskt och arkitektoniskt prestigeprojekt som har satt nya standarder för hur förbränningsanläggningar kan utformas. DOT har varit aktiv samarbetspartner vid uppförandet av den modernaste förbränningsanläggningen i Danmark på senare tid.

Utmaning

Förbränningsanläggningen i Roskilde har ritats av den holländske arkitekten Erick van Egeraat som vann arkitekttävlingen efter upphandling. Projektet anses av många vara ett av de modernaste el- och fjärrvärmeförsörjningsprojekten på senare tid i Europa. De många nya funktionerna i förbränningsanläggningen koordineras i det högteknologiska kontrollrummet som har inretts och designats av arkitektbyrån Gottlieb Paludan Architects i Köpenhamn.

Prestigeprojekt av den här kalibern kräver givetvis en samarbetspartner som kan leverera produkter och expertis som överensstämmer med den önskade moderna utformningen och högteknologiska visionen.

Förbränningsanläggningen i Roskilde är 98 meter hög och därför krävdes det en samarbetspartner som hade kapacitet att leverera en stålkonstruktion i den här storleksordningen. Leverantören skulle dessutom råda över den expertis som behövdes för att ge råd och vägleda i korrekt användning av varmgalvaniserade stålkonstruktioner i det arkitektritade prestigeprojektet.

Lösning

DOT har levererat 600 ton korrosionsskyddade bärande delar och 100 ton räcken som ska skydda byggnaden mot korrosion i många år framöver, så att förbränningsanläggningen kan fortsätta leverera el till mer än 65 000 hushåll och fjärrvärme till 40 000 hushåll.

Resultat

I slående kontrast mot vanliga förbrännings- och försörjningsanläggningar har förbränningsanläggningen i Roskilde varit ett prestigeprojekt och samarbetet med DOT har lett till att det är en korrosionsskyddad byggnad. Den färdiga byggnaden står nu som ett ikoniskt landmärke som klarar tuffa väderförhållanden och uppfyller de krav och standarder som gäller för byggnader i denna klass.

DOT levererade
  • Varmförzinkning av 600 ton bärende elementer
  • Varmförzinkning av 110 ton trappräcke
Kontakta oss