list-menuCreated with Sketch.

Jysk Park

JYSK Park är en ny, stark profil och ett ikoniskt landmärke för Silkeborg som ramar in bra upplevelser på ett fantastiskt sätt för väldigt många människor.

Visionen för bygget var att skapa en ny stadion som kan ge Silkeborg IF, Silkeborg stad med omnejd en ny, stark image och ett ikoniskt landmärke. Stadions utformning skapar den optimala inramningen såväl arkitektoniskt som funktionellt för spelare och åskådare. Den kan ge Silkeborg en framträdande plats och ge något tillbaka till staden.

JYSK Park har skapats som en arena med sammanhängande läktare med svängda långsidor som omringar hela planen, vilket ger planen en mer innesluten känsla och byggnadsverket karaktär. Planen är i centrum och det ger större intensitet under matcherna. Arenan är uppdelad i en nedsänkt och en upphöjd del och däremellan en plan servicenivå med bl.a. matstånd och toaletter. På så vis kan både spelare och åskådare – oavsett placering under matchen – se planen bra och få en totalupplevelse. I entrébyggnaden finns det särskilda sponsorlokaler för näringslivet, med bland annat loger och VIP lounge. Områdena är hopbyggda med arenan så att man även härifrån bidrar till den intensiva stämningen under matcherna.

DOT levererade
  • Varmförzinkning av trappor och räcken
  • Varmförzinkning av skyddsräcken
  • Vägledning
  • Transport
Kontakta oss