list-menuCreated with Sketch.

Solvarme

Arcon-Sunmark – världens största solvärmeanläggning i Silkeborg.

Solvärmeanläggningen och effektivisering av stadens kraftvärmeverk är det första ledet i Silkeborg kommuns ambitiösa målsättning att producera enbart koldioxidneutral värme 2030.

Anläggningen består av 12 436 solfångare à 12,6 m2 som tillsammans ger ett solfångarfält på 156 694 m2. På en solig sommardag cirkulerar 2,7 miljoner liter vatten i timmen genom de 850 solfångarraderna som är anslutna till värmeverket med 1,2 km fjärrvärmerör. Solvärmeproduktionen kan täcka 4 400 hushålls årsbehov eller 20 % av Silkeborgs totala värmebehov.

Vi tackar Arcon-Sunmark för bilderna.

DOT levererade
  • Varmförzinkning av stativ och ben
  • Hämtning och leverans
Kontakta oss