list-menuCreated with Sketch.
Duplex

Duplex kombinerar styrkan och hållbarheten från varmförzinkning och målning i en och samma behandling.

Duplex kombinerar styrkan och hållbarheten från varmförzinkning och målning i en och samma behandling.

Vi kan även erbjuda våra kunder en efterbehandling tillsammans med varmförzinkningen som kallas duplex och används exempelvis på utomhusgods som stadionläktare, balkonger eller räcken vid bostadsbyggen. Duplex är en både praktisk, estetisk och funktionell lösning som förlänger stålets livslängd avsevärt.

Direkt efter att godset har varmförzinkats eller galvaniserats får ytan en duplexbehandling. Hemligheten bakom hållbarheten är två extremt slitstarka material som förenas i ett skyddande skikt. Målningen tillsammans med galvaniseringen förstärker ytan och ger den färdiga produkten en helt unik beständighet som anses vara det bästa korrosionsskyddet.

Ekonomiskt sett är en komplett produktion med varmförzinkning och duplexbehandling den optimala lösningen. Då går en och samma leverantör i god för kvaliteten på hela ytbehandlingen, leveransen och den längsta totala livslängden. I mer än 30 år har DOT fintrimmat målningsmetoderna med duplex, så att det målade skiktet fäster optimalt på den varmförzinkade stålytan och garanterar en lång och underhållsfri livslängd.

My DOT Enkel självbetjäning

Vi har samlat allt du behöver digitalt, så att du får tid över till allt det som är viktigare.

Gå till My DOT