list-menuCreated with Sketch.
Silicium

Silicium er et mørkegråt, stærkt glinsende, hårdt stof. Silicium er grundstof med atomnummer 14, hvor siliciumdioxid og silikat er særligt brugbart i fremstillingen af glas, cementer og keramik. Silicium er grundlaget for alt moderne elektronik.

Silicium er et mørkegråt, stærkt glinsende, hårdt stof. Silicium er grundstof med atomnummer 14, hvor siliciumdioxid og silikat er særligt brugbart i fremstillingen af glas, cementer og keramik. Silicium er grundlaget for alt moderne elektronik.

Siciliumindholdet har afgørende betydning for leverancen, da siliciumindholdet i det anvendte stål er særligt vigtigt, idet det influerer på zinklagets tykkelse. Det øger derfor belægningstykkelsen – og det er netop derfor, at kunden bør kende siciliiumindholdet for at få opfyldt sine krav.

Vil kunden have en belægning, der opfylder kravene til en DS/EN ISO 1461, så kan uberoliget eller aluminiumsberoliget stål i nogle tilfælde anvendes.

Siliciumberoliget stål med siliciumindhold på 0,15-0,25 % er også være velegnet til varmforzinkning, men vil give zinklagtykkelser, der er større end foreskrevet i DS/EN ISO 1461. Ofte skal konstruktionen have længere tid i vores zinkkar, hvorfor processen kan blive dyrere. 

Ønsker du et tykkere zinklag end standarden foreskriver, skal der vælges en ståltype med et højere siliciumindhold. Såfremt den ønskede lagtykkelse ikke er oplyst og tilstede, så tilsigter DOT at levere efter standarden.

I tabellen i det følgende link ses eksempler på sammenhængen mellem lagtykkelse, godstykkelse og siliciumindholdet:

Se sammenhængen
Overflade

Ønskes en blank overflade bør stålet være uberoliget eller aluminiumberoliget.

Ønskes en blank overflade bør stålet være uberoliget eller aluminiumberoliget.

Såfremt det visuelle indtryk af den varmforzinkede overflade er af afgørende betydning, blandt andet ved arkitektoniske konstruktioner, bør følgende vilkår for materialevalget anvendes, hvis det drejer sig om koldvalset stål:

Si+2,5P<0,04 vægtprocent.

I forhold til varmvalset stål er det siliciumindholdet, der er det kritiske, hvorimod fosforindholdet er af mindre betydning. Følgende vilkår for materialevalg anvendes:

Si<0,02 og Si+2,5P<0,09 vægtprocent.

Automatstål er normalt ikke egnet til varmforzinkning. Indhold af svovl over 0,18 vægtprocent bevirker, at stålet ætses kraftigt ved syrebejdsningen, og at jern/zinkreaktionen bliver så kraftig, at stålet ødelægges.

My DOT Self-service gjort nemt

My DOT er en selvbetjeningsservice til vores kunder. Vi har samlet dine behov digitalt, så du kan frigøre tid til de vigtigere ting. 

Gå til My DOT