list-menuCreated with Sketch.
Stålvalg

Valg af stål er ikke uden betydning. Det har betydning for det endelige resultat.

Valg af stål er ikke uden betydning. Det har betydning for det endelige resultat.

Siliciumindholdet i stål influerer ikke kun på zinklagets tykkelse, men i sidste ende leverancens kvalitet. DOT er opmærksom på dette – og netop derfor bør kunden kende siciliiumindholdet for bedst muligt at få opfyldt krav og ønsker til lagtykkelse efter galvanisering.

Læs mere om Silicium
Overblik

De små detaljer i konstruktionen er vigtige.

De små detaljer i konstruktionen er vigtige.

Derfor vil vi gerne være din medspiller. De små detaljer ved varmforzinkning er ofte:

  • Der skal være huller for udluftning og afløb af zink
  • Der skal være aflastningshuller i alle forstærkningsplader
  • Der skal være huller i påsvejste plader
  • Der skal måske være løfteøjer på tunge emner
  • Skårne kanter skal afrundes

Læs mere om huller, dræn og konstruktionsudformning

Når det gælder maling og metallisering, er de små detaljer ofte:

  • Der skal eventuelt være løfteøjer på tunge emner
  • Skårne kanter skal afrundes
Kontakt os
Klargøring

DOT tilbyder råd og vejledning allerede på projektstadiet.

DOT tilbyder råd og vejledning allerede på projektstadiet.

Ståloverfladen kan have en lang række urenheder eller belægninger som maling, lak, olie, fedt, svejseslagge eller svejsesprøjt, som ikke kan fjernes ved en normal afrensningsproces.

DOT står gerne til rådighed allerede på projekteringsstadiet med vejledning, da den mere æstetiske kvalitet er vigtig, idet emnet bør fremstå jævnt og fri for synlige fejl – specielt hvor der stilles særlige krav til udseende, jævnhed eller materialets funktion efter varmforzinkningen.

Belægninger eller urenheder forudsættes fjernet inden indleveringen af emnet, med mindre der på forhånd er truffet aftale med DOT om afrensning.

Der bør videre fastlægges en forhåndsaftale ved indlevering af emner med gamle zinkbelægninger, da fjernelse er forbundet med ekstraomkostninger. Det gælder ligeledes stålemner med særlig svær rust (gravrust), maling, lak mv., som skal afrenses ved sandblæsning eller anden mekanisk afrensning.

Kontakt os
Placering af huller og hullernes størrelse på konstruktionerne er yderst vigtige parametre til at sikre en høj overfladekvalitet på slutproduktet

Lars Amby Jensen,
Fabrikschef, DOT A/S

Reparation

Det er vigtigt, at korrosionsbeskyttelsen er intakt. Derfor kan reparation blive nødvendigt.

Det er vigtigt, at korrosionsbeskyttelsen er intakt. Derfor kan reparation blive nødvendigt.

Udførelse af varmforzinkning og brug af varmforzinket stål betyder, at der kan opstå behov for reparation af skader i belægningerne.

Behovet kan opstå i forbindelse med svejsning, anden efterbehandling, eller ved afskalninger, som er sket ved uhensigtsmæssig transport og håndtering.

DOT tilbyder reparation ud fra én af disse tre metoder:

  • Metalsprøjtning med zink
  • Påføring af zinkrig maling
  • Påføring af lavtsmeltende loddezink

 

Valg af metode afhænger bl.a. af korrosionsmiljøet og de påvirkninger, som de varmforzinkede konstruktioner efterfølgende udsættes for.

Målet er selvfølgelig, at korrosionsbeskyttelsen ikke bliver forringet i forhold til den oprindelige varmforzinkning, samt at den som minimum overholder kravene opstillet i standarden DS/EN ISO 1461.

My DOT Self-service gjort nemt

My DOT er en selvbetjeningsservice til vores kunder. Vi har samlet dine behov digitalt, så du kan frigøre tid til de vigtigere ting. 

Gå til My DOT