list-menuCreated with Sketch.

Storebæltsbroen

Storebæltsforbindelsen er et prestigeprojekt (også kendt som Storebæltsbroen eller The Big Belt Bridge), som åbnede for trafik i juni 1998. DOTs opgave har været at levere varmforzinkede autoværn direkte til selve byggeriet på broen, som kunne sikre langtidsholdbare konstruktioner og en uproblematisk byggeproces.

Udfordring

Selve storebæltsforbindelsen er 17 km lang og består af tre separate broer, en tunnel samt et stykke vej på Sprogø. Det frie spænd mellem de to pyloner er hele 1.624 m langt, hvilket gør det til verdens tredjelængste hængebro. Pylonerne, der bærer kablerne til hængebroen er 254 m høje, hvilket gør dem til nogle af de højeste bygningsværker i Danmark.

Udfordringen var at kunne levere varmeforzinkede værn med lagtykkelse på 150µ, der beskytter mod korrosion i mere end 25 år – og endvidere kunne modstå større mængder af regnvand, som ofte fører salte fra havet med sig. Storebæltsbroens autoværn er udsat for store vejrpåvirkninger fra Storebælt, som betyder at autoværnene normalt vis vil ruste markant hurtigere end på land. Derfor skal stålet overfladebehandles med et korrekt valg af zinklagstykkelse og dyppeteknik.

Løsning

DOTs mangeårige erfaring og ekspertise blev valgt for at imødekomme de specifikke udfordringer, som prestigeprojekt som Storebæltsbroen krævede. DOT tilbød derfor en faglig vejledning til valg af stål, valg af dyppeteknik samt levering af varmeforzinkede autoværn direkte på broen, som kunne gøre det videre montagearbejde gnidningsfrit. 

Autoværnets levetid afhænger dels af materialets udformning og dels af godstykkelser, hvorfor det krævede en professionel samarbejdspartner med den faglige ekspertise til at kvalificere disse valg. Her blev DOTs erfaring med løsninger til skibs- og offshore-industriens afgørende i samarbejdet om, at være med til at skabe en af verdens største broer.​


Resultat

Storebæltsprojektet og DOTs samarbejde har været et effektfuldt samarbejde, hvor kombinationen af en stor produktionskapacitet og strømlinet logistikløsning var udslagsgivende. Storebæltsforbindelsen fik leveret 2x2x17 km = 68 km. korrosionsbeskyttede autoværn i korrosionsklasse C-5. C-5 har en estimeret levetid på mere end 25 år i et hårdt miljø med korrosive vejrpåvirkninger.

DOTs leverance af autoværnene forløb over en 2-årig periode med levering on-site på selve broen til hurtig videremontage. Samarbejdet har overordnet resulteret i, at DOT kan stolt erklære sig aktiv medskaber af et af verdens største broprojekter i nyere tid.

DOT's leverance var
  • Varmforzinkning af værn
  • Levering på broen
Kontakt os