list-menuCreated with Sketch.

Jysk Park

Jysk Park er et nyt, stærkt image og ikonisk vartegn for Silkeborg, som danner en fantastisk ramme for gode oplevelser for rigtig mange mennesker.

Visionen for byggeriet har været at skabe et nyt stadion, der kan give Silkeborg IF, Silkeborg by og omegn et nyt, stærkt image og ikonisk vartegn. Stadiondesignet skaber både arkitektonisk og funktionelt den optimale ramme for spillere og tilskuere og som kan brande Silkeborg nationalt og give noget tilbage til byen.

JYSK Park er skabt med et sammenhængende tribune-anlæg, der omkranser banen hele vejen rundt med kurvede langsider, hvilket giver en mere omsluttet baneoplevelse, og bygningsmæssig karakter. Banen er i centrum og bidrager til stor intensitet under kampe. Tribuneanlægget er delt op i en nedgravet og en hævet del og imellem en niveaufri service-flade med boder og toiletfaciliteter. På den måde er der – uanset placering under kampen – visuel kontakt til banen og oplevelsen for både spillere og tilskuere er total. I ankomstbygningen er der særlige sponsorfaciliteter for erhvervslivet, med blandt andet Skyboxe og VIP lounge. Arealerne er bygget sammen med tribuneanlægget, så man også herfra bidrager til den intense stemning, der er under kampen.

DOT's leverance var
  • Varmforzinkning af trapper og værn
  • Varmforzinkning af bølgebrydere
  • Vejledning
  • Transport
Kontakt os