list-menuCreated with Sketch.

Miljø- og energibidrag

Udviklingen i priserne på energi (gas og el) og logistik har været markant stigende og volatilt over en længere periode. Derfor bliver miljø-og energibidraget nu variabelt og reguleres månedsvis på baggrund af udviklingen i nettoprisindexet for gas, el og diesel m.v. i den foregående måned. Udviklingen kan følges på Danmarks Statistik eller via nedenstående link.

Nettoprisindeks