list-menuCreated with Sketch.

Zinkprisets utveckling

Zink är en viktig del av varmförzinkningsprocessen då zinken binder sig till stålet och bildar ett skyddande skikt. Varje månad räknar DOT ut genomsnittlig zinknotering som används vid beräkning av zinkjusteringen.

Zinkjusteringen anpassas den 1:a i varje månad. Detta pris är ett så kallad referenspris, baserat på LME-priset på zink med tillägg av en premie som varmförzinkeran betalar till zinkproducenten, som täcker kostnaderna för lagring och transport etc. Som minimum med 21,99 kr. pr. kg. Eftersom LME-priset anges i dollar, nuvarande dollarpriser påverkar också priset i svenska kronor.

Nedladd zinkjustering