list-menuCreated with Sketch.

Zinkprisets utveckling

Zinkförbrukningen ingår som en stor del av varmförzinkningsprocessen, då zinken reagerar med stålet och bildare ett skyddande skikt mot korrosion. Vid varje månadsslut, räknar DOT ut den genomsnittliga zinknoteringen hos London Metal Exchange (LME), vilken sedan ligger till grund för kommande månads zinkjustering.

Zinknoteringen plus en tilläggspremie, utgör månadens zinkjustering. Minimum 21,99 Sek/kg. Premien täcker zinkproducentens kostnader för framställning, transport, lagerhantering och administration.
Premien regleras den första Januari varje år.

Zinkjusteringen regleras, den första dagen var månad.

Nedladd zinkjustering