list-menuCreated with Sketch.

Zinkprisets utveckling

Zinkförbrukningen ingår som en stor del av varmförzinkningsprocessen, då zinken reagerar med stålet och bildar ett skyddande skikt mot korrosion.

Vid varje månadsslut, justerar DOT kommande månads zinkjustering, baserat på det zinkpris som Nordic Galvanizer anger för den sista onsdagen i föregående månad.
Exempel, zinkpriset för sista onsdagen i mars ligger till grund för aprils månads zinkjustering.

Den nya zinkjusteringen gäller från den första dagen varje månad och sker i förhållande till den genomsnittliga zinknoteringen i den föregående månaden, som noterat på London Metal Exchange (LME) - tillagt ett premium. Dock är det ett minimum på 1,65 kr per kg för gruppen normal. Premium täcker kostnader för tillverkning, transport, lager och administration m.m. till zinkproducenten. Premiumet regleras årligt per den 1 januari.

Klicka på länken, ladda ner zinkjusteringen och öppna PDF-filen för att se gällande zinkjustering.
I tabellen på sida två, finner ni vilken zinkjustering som gäller för innevarande månads zinkpris.

Nedladd zinkjustering