list-menuCreated with Sketch.

Zinkprisets utveckling

Zinkförbrukningen ingår som en stor del av varmförzinkningsprocessen, då zinken reagerar med stålet och bildare ett skyddande skikt mot korrosion.

Vid varje månadsslut, justerar DOT kommande månads zinkjustering, baserat på det zinkpris som Nordic Galvanizer anger för den sista onsdagen i föregående månad. Exempel, zinkpriset för sista onsdagen i mars ligger till grund för aprils månads zinkjustering.

Den nya zinkjusteringen gäller från den första dagen var månad.

Klicka på länken, nedladd zinkjustering och öppna Pdf för att se gällande zinkjustering.
I tabellen på sida två, finner ni vilken zinkjustering som gäller för innevarande månads zinkpris.

Nedladd zinkjustering