Har du problem med att läsa nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare
 DOTKan du minska dina kostnader? 
DOT Nyhedsbrev
 
 
 
 
Kan du minska dina kostnader?

Hur sker varmförzinkning i praktiken?
Vilka mekanismer inverkar? Vad kan jag själv göra?

Optimal förberedelse av objekt inför varmförzinkning förenklar processen. Små justeringar kan göra stor skillnad. Inte bara vad gäller ytbehandlingens kvalitet, utan även zinkförbrukningen. Därför har placeringen av inlopps- och utloppshål i konstruktionen avgörande betydelse för slutresultatet. Små förändringar leder ofta till konkreta besparingar.

Det vill vi gärna berätta mer om. Du och dina kollegor är alltid välkomna hos DOT – och vi besöker också gärna ditt företag. Det spelar ingen roll hur många ni är eller var ni befinner er.
Vi ger en introduktion till varmförzinkningsprocesserna och visar hur man bäst förbereder objektet, placerar hålen och undviker olämplig efterbearbetning.

Fokus ligger på olika typer av konstruktioner, vilka faktorer som spelar in och hur varmförzinkning får optimal effekt. På kursen går vi igenom fallgroparna och dokumenterar i praktiken hur man uppnår en möjlig kostnadsreduktion. Om du kan avvara ett par timmar är det vår erfarenhet att de är väl investerade.

Om du vill veta mer om kursen i varmförzinkning kontaktar du oss här.

 
 
  
 
 
DOT Nyhedsbrev
 
 
Alltid i närheten, oavsett avståndet

Det är knappt 2 000 kilometer från Trelleborg i söder till Sveriges nordligaste punkt. Samma avstånd som mellan München och Madrid!

Det ger perspektiv på landets storlek, men avståndet har underordnad betydelse när DOT håller kurs för kunderna. Oavsett om de befinner sig 10, 100 eller 1 000 kilometer från destinationen.
Många svenska företag utnyttjar möjligheten att lära sig mer om varmförzinkningsprocesserna, och hur bästa möjliga resultat uppnås.

Många svenska företag utnyttjar möjligheten att lära sig mer om varmförzinkningsprocesserna, och hur bästa möjliga resultat uppnås. Ett av dem är stålkoncernen BE Group, som förutom nio filialer i Sverige även finns i Polen, Finland och Baltikum. Alla nya konsulter utbildas av DOT för att kunna ge optimal rådgivning kring ytbehandling. De många tusentals stålkonstruktioner som BE Group hanterar varje år skiljer sig mycket åt inbördes, men kvalitetskraven är desamma. Här är varmförzinkning en viktig fokuspunkt, och utbildningen säkerställer hög kvalitet utan onödig överförbrukning av zink. Minskning av kostnader och snabbare leverans är konkreta fördelar med DOT-kursen.

 
 
  
DOT Nyhedsbrev
 
 
 
 
AquaCoat täcker många branscher

Från hälso- och sjukvårdssektorn till bilindustrin. Från försvarsmaterial till vindkraft. Ytbehandling med AquaCoat har många tillämpningar. Den vattenbaserade beläggningen är perfekt för tunnplåtsgods och invändigt rostskydd i svårtillgängliga rörkonstruktioner. Processen är idealisk för objekt som konstant utsätts för hög korrosionsbelastning.

Flera nordiska tillverkare av sjukhusutrustning använder ex. AquaCoat för rostskydd av stolar och sängar. Hälsosektorns obligatoriska hygienkrav innebär att all utrustning som kommer i kontakt med patienter och personal tvättas och desinficeras grundligt för att undvika bakterier. Rörprofiler, som stols- och sängben, är mycket mottagliga för rost om ytbeläggningen är bristfällig. Speciellt vid industriell tvätt och rengöring flera gånger i veckan. Eftersom AquaCoat också kan användas som primer vid våtmålning eller pulverlackering kan utrustningstillverkarna erbjuda sjukhusen en företagsmässig totallösning med optimalt rostskydd.

Man kan med fördel använda denna typ av ytbehandling på stålobjekt med extra hög tolerans, fordonskomponenter eller konstruktioner för användning offshore eller maritimt. AquaCoat är UV-resistent och tål många års konstant exponering i ogästvänliga miljöer.

Vill du veta mer? Läs allt om fördelarna med AquaCoat här.

 
 
 
En bra början för ZinkEn generell humörsvängning på marknaderna för bl.a. aktier och industrimetaller har påverkat zinkkursen positivt i början av 2019. Större skattelättnader för Kinas näringsliv, och en kraftig ökning av inhemska investeringar, spelar även en viktig roll. Den kinesiska valutan Renminbi har stärkts, och samtidigt ger den fortsatta uppmjukningen av handelstvisten mellan USA och Kina hopp om ytterligare medvind, berättar Lars Tragstrup, Senior Sales Manager i Commodity Sales på Jyske bank.

Zinkkursen ligger för närvarande på ca 2 675 US-dollar per ton, och de officiella reserverna ligger fortfarande på en historiskt låg nivå. En rapport från "International Lead and Zinc Study Group" visar att den globala förbrukningen av raffinerad zink år 2018 totalt översteg produktionen med nästan 350 000 ton. En uppskattning indikerar att försörjningsbalansen år 2019 kommer att fortsätta vara stram, delvis pga. att tillväxten inom gruvproduktionen ser ut att bli lägre än väntat.

Men förra årets oro över att en världsomspännande recession stod runt hörnet är inte så uttalad längre. Detta bidrar till att understödja industrimetaller, och det finns i nuläget inga indikationer på att zinkkursen kommer att falla under den närmaste framtiden, bedömer Lars Tragstrup.

 
 
 
Visste du...

... Att DOTs medarbetare har hög anciennitet?

På avdelningen i Ferritslev på Fyn firade ex. vår medarbetare Erik Hansen 45-årsjubileum. Erik har precis börjat leva pensionärslivet, men hans son Lars är faktisk anställd i Ferritslev. Kopplingen till DOT gick i arv. Vi uppskattar verkligen alla våra skickliga och engagerade medarbetare, som bidrar till att säkerställa högsta möjliga kvalitet och bästa möjliga service. Idag, imorgon och under många år framöver.

 
 
 
 
Sölvesborg
Box 43 - Thure Carlssons v. 5
S-294 21

+46 456-422 00
 
Kontakt