Har du problem med att läsa nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare
 DOTGoda grannar delar medarbetare! 
DOT Nyhedsbrev
 
 
 
 
Solitt samarbete förlängt till år 2026

DOT-fabriken i Sölvesborg förfogar över en av Europas modernaste varmförzinkningsanläggningar. Två helautomatiserade produktionslinjer säkerställer hög och enhetlig kvalitet. Många serietillverkande aktörer inom energi-, fordons- och byggindustrin är flitiga användare av de högteknologiska anläggningarna i södra Sverige. En av produktionslinjerna är avsedd för just serieproduktion, och därför har vi precis förlängt avtalet med HAKI AB. Samarbetet fortsätter nu i ytterligare 6 år fram till 2026.

HAKI är storleverantör av byggnadsställningar för den svenska industrin. Koncernen har kontor över hela världen och därmed t.o.m. en bred närvaro på den globala marknaden. Varje månad får HAKI flera hundra ton stål varmförzinkade hos DOT. Materialen varierar vad gäller såväl utformning och storlek som typ av stål. Automatisering i produktionen garanterar konstant hög leveranssäkerhet och uppfyller alla HAKI:s krav på korrosionsskydd av serietillverkade material.

Tillgänglighet, flexibilitet och kvalitetssäkring är kärnvärden för både HAKI och DOT. Det nya avtalet säkerställer att båda parterna fortsätter att ha en stark lokal ställning och att svenska arbetstillfällen bibehålls. Långsiktiga relationer lönar sig.

 
 
  
 
 
DOT Nyhedsbrev
 
 
“Mycket effektiv onlinebokning”

Allt fler av våra kunder använder My DOT för bokning av ytbehandling. En av dessa är Søstrøm A/S. Randers-företagets kompetens sträcker sig från byggande och konstruktion till metallproduktion och design. Flera gånger i veckan uppstår behov av ytbehandling av stål, och bokningen sker uteslutande online. John Jacobsen från Søstrøm A/S har använt webbappen My DOT sedan lanseringen. Han är mycket nöjd med de nya möjligheterna, och särskilt entusiastisk över fotodokumentationen.

”Det är enkelt. Det råder aldrig någon tvekan om vad vi har skickat. Jag tar en bild med mobilen när materialen är packade och klara. Och bilden sparas för evigt i My DOT. Det är en riktigt bra dokumentation. Vi behöver inte längre hänga på telefonen när en varmförzinkning ska beställas. My DOT är verkligen effektiv onlinebokning".

Søstrøm A/S är ett av många företag inom metallindustrin som använder My DOT. Om du vill höra mer om möjligheterna för onlinebokning av korrosionsskydd – 24 timmar om dygnet – är du mycket välkommen att kontakta oss här.

 
 
 
Goda grannar delar medarbetare!Ett hål i stängslet hos DOT i Eskilstuna har visat sig vara förvånansvärt praktiskt. Grannen på andra sidan är Jeba Pulverlackering, en av våra många pålitliga underleverantörer. Samarbetet har stärkts ytterligare efter coronavirusets utbrott. Jeba konstaterade en överkapacitet på personalsidan, men den utmaningen löstes snabbt genom gott grannsamarbete.

Tillsammans har vi implementerat en personaldelning som är till nytta för båda företagen. DOT får extra arbetskraft för produktionen, och Jeba kan kontinuerligt anpassa kapaciteten till aktuell efterfrågan. Utbytet av kollegor medför stor flexibilitet i en tid då alla måste vara extra försiktiga. Inte bara när det gäller sjukdom, utan även vad gäller den tidvis varierande aktivitetsnivån i branschen. En annan fördel med "grannhjälpen" är kunskapsutbyte kring konstruktioner, varmförzinkning och pulverlackering. En sparring med våra kunder och leverantörer som vi verkligen värdesätter.Samarbetet har varit så tillfredsställande att vi t.o.m. har tagit över en av Jebas skickliga medarbetare. Efter avtal naturligtvis. I annorlunda tider måste goda grannar hålla ihop och hålet i stängslet kommer att förbli öppet.

 
 
 
Turn Up The VolumeVolymen har verkligen varit maxad hos DOT Steel Coating i Skanderborg. Under de senaste månaderna har vi nämligen haft besök av den populära Soundboks. Historien om högtalaren är ett verkligt entreprenörsäventyr. Tre gymnasievänner ville ha bra ljud på det årliga Roskilde-besöket. De traditionella festhögtalarna räckte inte till i festivalbullret, så de tre vännerna tog saken i egna händer och byggde en kraftfull batteridriven Bluetooth-högtalare. Resultatet var så övertygande att efterfrågan snabbt exploderade. Idag, fem år senare, har 50 000 Soundboksar sålts över hela världen!Soundboks har en maximal volym på 126 decibel och ett solitt kabinett i björkplywood, repfri metall och aluminium. Den tål vatten, snö, extrem värme, kyla – och utspilld öl. Samtidigt som bastonerna pumpas ut. Att Soundboks framgångar har spridit sig långt bortom festivaler och tonårsrum bekräftas av att flera företag har börjat använda högtalaren i marknadsföringssyfte.

Metallgallret på fronten (front grill) kan monteras av och målas för ett personligt uttryck eller för att signalera företagsidentitet. DOT Steel Coating har under de senaste månaderna pulverlackerat front grill i många olika färger på uppdrag av välkända varumärken. Som alltid är det viktigt att ytbehandlingen harmoniserar med produkten. Funktionalitet och hållbarhet under extrema förhållanden kännetecknar både Soundboks och korrosionsskydd.

 
 
 
Sommaren är på väg – semesterplanenÄven om våren till stor del har varit annorlunda för många så väntar sommaren redan precis runt hörnet. Det innebär semestertider och du kan läsa allt om våra deadlines och öppettider för sommaren 2020 här.

DOT ÖNSKAR ER ALLA EN TREVLIG SOMMAR

Semesterplan Pil højre
 
 
 
Hopp för industrimetallernaCoronakrisen har även påverkat zink och alla andra industrimetaller. I början av pandemin upplevde marknaden en mycket negativ efterfrågechock, men jämfört med olja har trots allt metallerna klarat sig relativt bra. Och små tecken på förbättring kan urskiljas, även om osäkerheten fortfarande är stor, berättar Lars Tragstrup, Senior Sales Manager i Commodity Sales på Jyske Bank.

Ökningen av bilförsäljningen i Kina har haft en positiv effekt på industrimetaller som zink och koppar. Från mars till april ökade bilförsäljningen i Kina med 51 %, primärt p.g.a. rädsla för att använda kollektivtrafik. Många analytiker har underskattat denna tendens, som möjligen med tiden kan spridas till andra marknader. Det faktum att flera gruvor har tvingats till tillfälliga nedstängningar har också påverkat priset på industrimetaller. Den lägre produktionen har harmoniserat bättre med den faktiska efterfrågan, så botten har inte gått ur marknaden.

Den mycket höga arbetslösheten i USA kommer att påverka alla marknader under lång tid framöver, men de många globala finanspolitiska åtgärderna ger upphov till hopp. Samtidigt har OPEC+-alliansen återetablerats, vilket förväntas normalisera oljemarknaden under andra halvåret 2020. Även detta kommer sannolikt att påverka zink och de andra industrimetallerna positivt, avslutar Lars Tragstrup.

 
 
 
 
Sölvesborg
Box 43 - Thure Carlssons v. 5
S-294 21

+46 456-422 00
 
Kontakt