list-menuCreated with Sketch.

Zinkprisens udvikling

Zink indgår som en stor del af varmforzinkningsprocessen, hvor zinken binder sig til stålet og danner et beskyttende lag. Hver måned udregner DOT den gennemsnitlige zink-notering, som bruges til udregning af zinkreguleringen. 

Zinkreguleringen sker i forhold til den gennemsnitlige zink-notering i den foregående måned, som noteret på London Metal Exchange (LME) - tillagt premium. Dog minimum 16,00 kr. pr. kg. Premium dækker hjemtagelsesomkostninger, lager, administration og fee til zinkproducenten/leverandøren.

Reguleringen sker hver den 1. i måneden.

Download zinkregulering